Como seguramente conocen, se acaban de convocar las ayudas a la MODERNIZACIÓN DEL SECTOR COMERCIANTE RETALLISTA Y ARTESANAL GALLEGO que podrían resultar de su interés.

 

Los aspectos más importantes de la ayudas son:

 

 

Obxecto

  1. a.Ferramentas que melloren a xestión do establecemento/obradoiro e o deseño dos seus produtos, e que non fosen utilizados polo establecemento/obradoiro anteriormente

(Orzamento máx 4.300 € – 70% Axuda)

  1. b.Desenvolvemento e implantación de novos sistemas de packaging e etiquetaxe, di­rixido a mellorar a loxística e a comercialización do produto.

(Orzamento máx 10.000 € – 70% Axuda)

  1. c.Novos sistemas de comercialización que combinen o comercio online e offline, po­ñendo á disposición dos clientes recursos tecnolóxicos.

(Orzamento máx 6.000 € – 70% Axuda)

  1. d.Novos sistemas de comercialización e inform. ao consumidor que impliquen o uso das redes sociais para a venda

(Orzamento máx 36.000 € – 70% Axuda)

 

 

Prazo Execución

Do 01/01/2014 ao 10/11/2014

 

 

Fin do Prazo

01/Septiembre/2014

 

Desde C2A nos gustaría ofrecerle nuestro servicio de realización de solicitudes de subvenciones, es por ello por lo que nos ponemos en contacto con ustedes para asesorarles y realizar la presentación. Además nuestros honorarios dependen del importe de la subvención obtenida.

 

A la espera de poder colaborar con su entidad, ampliarles la información o realizarle un estudio personalizado, reciban un saludo

 

Alejandro Álvarez

Director de Proyectos de Financiación

Avda. de Arteixo, 91, Entlo Drcha

15.007 – A CORUÑA

Tlf. 981.26.95.65 – Fax. 881.91.58.53

Tlf Móvil  607.95.81.86